Audio


De pagina "audio" is verdeeld in twee subpagina's:


1. Audio-opnames van de op deze website beschreven harmoniums.2. Historische opnames uit de periode 1900 - 1950.
Het betreft historische opnames van onder andere Busoni, Jo Vincent, Joachim, Landowska, Stokowski; opnames die van belang zijn voor een beter inzicht in de musiceerpraktijk rond 1900 en die relevant zijn voor de uitvoeringspraktijk van het harmonium.