Links1.Websites met algemene informatie over harmoniums

Veel informatie over het harmonium en verwijzingen naar andere websites zijn te vinden op onder andere

 • Harmoniumnet
 • Reed Organ Society (ROS) • 2. Websites met informatie op het gebied van zuigwindharmoniums met expression
  Op het gebied van zuigwindharmoniums met expression is weinig literatuur te vinden en er zijn geen specifieke websites. In het Harmonium Museum in Barger Compascuum staan enkele zuigwindharmoniums met expression, diskant-expression en een enkel instrument met double expression.
  Via data-bestanden is een beeld te krijgen van diverse zuigwindharmoniums met expression. De belangrijkste bestanden op dit gebied zijn die van de Harmonium Vereniging Nederland en die van Gellerman.

 • Harmonium Museum Nederland
 • website van Gellerman met een dbase van foto's van harmoniums
 • Harmonium Vereniging Nederland met een dbase van foto's en disposities van harmoniums

 • Opnames van zuigwindharmoniums met (double) expression zijn te vinden op bach chorale page van harmoniumnet:

 • harmoniumnet met bach koralen op zuigwindharmoniums met (double) expression

 • 3. Websites met informatie over en experimenten met doorslaande tongen (m.n. tongen voor zuigwindharmoniums) en Aeolsharfe

  De Aeolsharfe (windharp) is één van de instrumenten die ten grondslag ligt aan het harmonium. Zeer veel harmoniums hebben een aeolsharfe als register. Experimenten met harmoniumtongen en wind hebben onder andere geleid tot de windharmonika. Dit instrument is te bezien en te beluisteren via de website:

 • windharmonica

 • 19de eeuws windharmonika