Publicaties

1. Teksten bij cd's

1.1. Komm' und Schau: Liederen en Dansen van Franz Schubert; Klaas Hoek (harmonium)
Beschrijving cd en audiofragmenten
Teksten en foto's bij cd Komm' und Schau
Registraties (in voorbereiding)


1.2. O Heilige Nacht: Muziek voor Advent en Kerst; Klaas Hoek (harmonium)
Beschrijving cd en audiofragmenten
Teksten en foto's bij cd O Heilige Nacht
Registraties


1.3. Das alte jahr vergangen ist: muziek van J.S. Bach; Klaas Hoek (harmonium)
Registraties
Teksten bij cd2. Artikelen voor het tijdschrift Vox Humana


Voor het tijdschrift Vox Humana (kwartaaltijdschrift van de Nederlandse Harmoniumvereniging) schrijf ik de komende jaren een serie artikelen over het zuigwindharmonium met (double) expression, met als titel: "Het Duits zuigwindharmonium: een herwaardering".
In deze serie komt een diversiteit aan onderwerpen aan de orde, zoals:
Om welke instrumenten gaat het?
Wat is expression en hoe is hiermee om te gaan?
Welke speeltechniek is effectief en hoe wijkt deze af van de beschrijvingen rond 1910?
In welke sociale context is het harmonium en het zuigwindharmonium met expression te situeren?
Welke relaties in het harmoniumspel zijn er met zangtechnieken rond 1900?
Welke tongen zijn gebruikt, hoe is de samenhang tussen de klank, tongen en inwendige bouw van het instrument? Hoe kan differentiatie in toonvorming en articulatie bereikt worden?

Deze serie artikelen heeft een drieledig doel. Allereerst wil ik een bouwkundig, speeltechnisch en historisch beeld geven van het instrument.
Als tweede wil ik beschrijven hoe op deze instrumenten expressief gespeeld kan worden met gebruikmaking van uitvoeringstechnieken rond 1900.
Als derde wil ik omschrijven vanuit welk musiceermodel deze integratie plaatsvindt.

De publicaties in het tijdschrift zijn, in een uitgebreidere vorm (meer afbeeldingen en voorzien van audio- en videomateriaal), hier in te zien.3. Overige publicaties


3.1. Toelichting bij programma 19 september 2010, Festival Musica Sacra Maastricht, koralen en fuga's van J.S. Bach uitgevoerd op harmonium
Windharmonium
Actuele toevoegingen (oktober 2012):

10 oktober 2012:

Artikel voor het julinummer van het tijdschrift Vox Humana

Het Duits harmonium: een herwaardering 8
Zingend musiceren 2-1 (juli 2012)8 oktober 2012:
Het Duits harmonium: een herwaardering -9
Intermezzo (oktober 2012)